Välkommen till Astma-studien

Vi genomför nu en forskningsstudie på internet-KBT för vuxna med astma och oro.

Vi har tidigare undersökt om en internetförmedlad behandling (Internet-KBT) kan fungera för att minska oro och öka astma-kontroll. Resultaten är lovande och deltagarna var nöjda med behandlingen. Därför vill vi nu undersöka om internet-KBT kan fungera bättre än sedvanlig vård. Om du har astma som oroar dig eller hindrar i din vardag kan du vara med i studien och få behandling över internet. Du kommer att skickas vidare till en sida med information om studien innan du samtycker till att vara med. Därefter får du en serie frågor som du besvarar direkt. Det tar cirka 10-15 minuter att besvara alla frågor.

När du skickat in dina svar kommer vi att kontakta dig för att boka in en tid för en telefonintervju. Intervjun tar ca 1 timme. Efter intervjun bestämmer vi tillsammans om den här studien är lämplig för dig att vara med i. Om vi kommer fram till att du ska vara med lottas du till att få 8 veckors Internet-KBT omedelbart eller att få internet-KBT efter 4 månader. Det betyder att alla som deltar i studien får Internet-KBT, men vid olika tidpunkter.

Vill du veta mer?

Tryck "Påbörja anmälan" för att läsa mer! Läs informationen till forskningspersoner noggrannt. Ge därefter ditt samtycke till att delta. Sedan kan du börja med att besvara frågor.


Påbörja anmälan